Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 89(2017) Trang: 220-227
Tạp chí: Hội thảo GIS toàn quốc 2017

Dưới tác động của BĐKH, tác động của con người cùng các hoạt động khai thác thiếu bền vững trên sông MêKông đã làm thay đổi đáng kể đến lũ tự nhiên tại ĐBSCL. Với phương pháp tiếp cận dựa trên thông tin viễn thám, nghiên cứu đã cho thấy so với năm 2000, lũ năm 2016 đến trể hơn 1 tháng (đầu tháng 9), với diện tích mặt nước phủ cũng luôn thấp hơn so với năm 2000 trong suốt mùa lũ, đồng thời phân bố không gian mặt nước cũng có sự chuyển dịch từ vùng đầu nguồn xuống các vùng hạ lưu do hình thành vùng đê bao khu vực tứ giác Long Xuyên.; Tuy nhiên đỉnh lũ vào tháng 10 của vùng vẫn không thay đổi. Bài viết cũng khái quát lại những nhận định khoa học về những nguy cơ đối với ĐBSCL khi không còn lũ với tất cả các mặt văn khóa, tài nguyên đất – nước, môi trường và dân sinh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...