Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế

Bài viết này sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên để ước lượng mức sẵn lòng trả (WTP) cho bảo hiểm con tôm và đề xuất mức phí hợp lý cho bảo hiểm con tôm tại Bạc Liêu. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 130 hộ nuôi tôm tại huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu trong năm 2014. Kết quả phân tích chỉ ra rằng có hơn 53,8% đáp viên sẵn lòng trả cho bảo hiểm với mức giá sẵn lòng trả trung bình trong khoảng từ 6,86 triệu đồng/1000m2/vụ đến 7,23 triệu đồng/1000m2/vụ. Giá trị WTP trung bình ước tính này cao hơn rất nhiều so với mức phí bảo hiểm thí điểm cho tôm tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kết quả này cho thấy chương trình đã có ảnh hưởng tích cực đến mức độ chấp nhận bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động  nuôi tôm của các hộ nông dân sau khi chương trình thí điểm kết thúc.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...