Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 358-378
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
Liên kết:

Trong bài viết này, với tình trạng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp diễn ra trên hệ thống sông và cống ngăn mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Chúng tôi đề xuất một tiếp cận mới bằng cách xây dựng mô hình và hóa mô hình xâm nhập mặn dự trên kỹ thuật đa tác tử và mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng GAMA. Mô hình mô phỏng xâm nhập mặn ảnh hưởng của hệ thống sông và cống ngăn mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long được kiểm thử trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và đưa ra kịch bản mô hình dự kiến cho tương lai. Kết quả mô phỏng là bản đồ xâm nhập mặn gắn với hệ thống sông và cống ngăn mặn theo thời gian và thống kê mức xâm nhập mặn theo thời gian cho các đơn vị hành chính. Các kết quả về mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn cũng được đánh giá so sánh với thực tế nhằm hỗ trợ cho các giải pháp làm giảm thiệt hại của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...