Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 22(2017) Trang: 61-64
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Vi nấm Saprolegnia được xem là tác nhân quan trọng làm giảm tỷ lệ nở trên trứng của nhiều loài cá nước ngọt. Nghiên cứu đã mô tả vi nấm Saprolegnia ký sinh trên trứng lươn đồng (Monopterus albus) trong giai đoạn ấp. Mẫu trứng lươn với các sợi nấm bao phủ bên ngoài được thu trực tiếp tại trại sản xuất giống lươn. Quá trình phân lập và định danh vi nấm được thực hiện tại Bộ môn Bệnh Thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Mẫu bệnh phẩm được quan sát dưới kính hiển vi để kiểm tra sự hiện diện của vi nấm. Nấm được nuôi cấy trên môi trường GYA, ủ ở 28oC trong thời gian 4 ngày. Các chủng nấm thuần được định danh dựa vào các đặc điểm hình thái, màu sắc khuẩn lạc, cấu trúc sợi nấm và quá trình sinh sản vô tính. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được 7 chủng vi nấm bậc thấp. Tất cả các chủng vi nấm, có cùng đặc điểm về hình thái và hình thức sinh sản vô tính, được định danh thuộc loài Saprolegnia sp. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những thông tin cơ bản cho những nghiên cứu tiếp theo về định danh vi nấm và phát triển các phương pháp hạn chế khả năng nhiễm nấm ở trứng lươn đồng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 12(356)(2017) Trang: 59-66
Tạp chí: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4(35)(2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 3(34)(2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 162-175
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 210-212
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 34(2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 5(2017) Trang: 95-102
Tạp chí: Khoa học kinh tế
Số tạp chí 12(2017) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10(2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
Số tạp chí 28(2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...