Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Liên kết:

Cordyceps militaris là một loại nấm dược liệu quý và nhiều hoạt chất quan trọng như: polysaccharide, cordycepin, adenosine, amino acid, ergosterol, cordycepic acid, superoxide dismutase (SOD), selen hữu cơ, một số vitamin, nguyên tố vi lượng. Trong đó, polysaccharide là một trong những thành phần chính có dược tính quan trọng, chúng có nhiều hoạt tính sinh học quan trọng như kháng oxy hóa, điều hòa miễn dịch, hạ đường huyết, giảm cholesterol trong máu, kháng ung thư, chống di căn. Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra được nguồn nitrogen phù hợp với sự sinh trưởng và tổng hợp polysaccharide của nấm Nhộng tằm thảo thay thế môi trường nhân tạo. Nghiên cứu hiện tại kết hợp khảo sát ảnh hưởng của việc bổ trên 3 loại nguồn nitrogen (peptone, tryptone, yeast extract) với 4 mức độ là 0; 0,1; 0,2 và 0,3g/hủ kết hợp với thời gian nuôi cấy 40 ngày, 50 ngày và 60 ngày nuôi. Hàm lượng nitogen trong môi trường ảnh hưởng đến số lượng mầm, chiều dài và khối lượng quả thể; hàm lượng nitrogen bổ sung vào môi trường nuôi cấy thích hợp nhất là 0,3 g/hủ. Thời gian thu hoạch thích hợp nhất là 60 ngày sau cấy giống.

TỪ KHÓA: Cordyceps militaris, thời gian nuôi cấy, quả thể , IPS

Các bài báo khác
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...