Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ vỏ trái thốt nốt có thể thay thế mùn cưa cây cao su khi bổ sung bột bắp và cám gạo ở mức 5% để trồng nấm Bào Ngư Trắng (Pleurotus florida) có năng suất và hàm lượng đạm cao nhất. Từ đó, nó giúp tận dụng triệt để các sản phẩm phụ từ cây thốt nốt, tạo ra việc làm mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân đồng thời cũng giúp giảm ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nghiệm thức bổ sung thốt nốt ở tỷ lệ cao có thời gian tơ phủ kín bịch trung bình là 28 ngày và có tốc độ lan tơ nhanh hơn so với các nghiệm thức có tỷ lệ mùn cưa cao (29 ngày) do có độ thoáng khí cao hơn. Dựa trên tỷ lệ tạo quả thể và dựa trên các tiêu chí không sử dụng phân bón hóa học, thời gian kết thúc lan tơ nhanh (27 - 28 ngày), thời gian thu hoạch quả thể sớm 57 ngày. Năng suất 415,50 g/bịch 1,2 kg, hiệu suất sinh học 57,57%, hàm lượng protein thô (CP (%)) đạt đến 32,68%, tỷ lệ 100% thốt nốt và bổ sung 5% cám gạo là phù hợp hơn để áp dụng trong quy trình trồng nấm Bào Ngư Trắng chỉ sử dụng cơ chất thốt nốt (áp dụng đối với vùng có nhiều cơ chất vỏ trái thốt nốt). Mặc dù năng suất 342,75 g/bịch 1,2kg khi so sánh với mùn cưa không cao, hiệu suất sinh học đạt đến 47,60%, nhưng lại có hàm lượng dinh dưỡng - protein thô cao nhất là 38,01%. Ngoài ra, việc áp dụng quy trình trồng chỉ với 1 cơ chất chính và 1 dinh dưỡng bổ sung sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thực tế khi tiết kiệm thời gian chuẩn bị phôi, đảm bảo nguồn cơ chất ổn định.

Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...