Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 24(2019) Trang: 52-59
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh đặc tính sinh trưởng, năng suất và hoạt tính sinh học của ba giống nghệ vàng gồm nghệ Phú Quốc, nghệ Thái và nghệ Cần Thơ với giống nghệ Xà Cừ là giống phổ biến tại các tỉnh phía Nam. Bốn giống nghệ được trồng trong chậu trong điều kiện nhà kính tại Khoa Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ. Kết quả cho thấy
nghệ Phú Quốc có chiều cao thân giả, đường kính thân giả, kích thước lá và năng suất củ lớn nhất, kế tiếp là nghệ Thái, Xà Cừ và nghệ Cần Thơ.Về hàm lượng và năng suất tinh dầu, nghệ Phú Quốc cao nhất và gấp khoảng 2 lần so với nghệ Xà Cừ, trong khi nghệ Cần Thơ thấp nhất. Nghệ Phú Quốc có hàm lượng và năng suất curcumin cao nhất và gấp khoảng
2 lần so với nghệ Xà Cừ. Ar-turmerone,α-turmerone và β-turmeronelà các thành phần chính trong tinh dầu của nghệ Phú Quốc, Thái và Xà Cừ với tổng hàm lượng khoảng 67,2-69,5%, trong khi tinh dầu nghệ Cần Thơ có tổng hàm lượng thấp khoảng 31,9%. Tinh dầu nghệ Phú Quốc và Thái có khả năng chống oxy hóa tương đương với nghệ Xà Cừ Tinh dầu của
nghệ Thái, nghệ Cần Thơ và nghệ Phú Quốc có khả năng kháng tốt hơn so với tinh dầu nghệ Xà Cừ lần lượt đối với vi khuẩn Escherichiacoli, vi khuẩn Pseudomonas aergonosa và nấm Candida albicans. Tóm lại, nghệ Phú Quốc có đặc tính sinh trưởng, năng suất củ, hàm lượng curcumin và tinh dầu vượt trội hơn so với giống đối chứng Xà Cừ .

Các bài báo khác
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...