Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Tasks in the topic of  plane equation: A study based on analogy

Từ khóa:

Suy luận tương tự, kiểu nhiệm vụ, phương trình mặt phẳng

Keywords:

Analogy reasoning, task, plane equation

ABSTRACT

Analogy reasoning plays an important role in teaching mathematical tasks. Many researchers in Vietnam and in the other countries have used analogy reasoning in teaching these tasks and achieved several useful results. This article presents the results of research on tasks related to the topic of plane equation - Geometry 12 based on analogy reasoning with the topic of  straight-line equation - Geometry 10.

TóM TắT

Suy luận tương tự đóng vai trò quan trọng trong việc dạy học các kiểu nhiệm vụ toán học. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã sử dụng tương tự vào dạy học các kiểu nhiệm vụ này và đạt được một số kết quả hữu ích. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đề cập kết quả nghiên cứu về các kiểu nhiệm vụ phương trình mặt phẳng - Hình học 12 trên cơ sở suy luận tương tự với phương trình đường thẳng - Hình học 10.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...