Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kì 2 -Tháng 11 (2020) Trang: 9-11
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Dạy học khám phá là một phương pháp dạy học tích cực và đang là xu hướng dạy học phổ biến trong môn Toán ở nước ta. Trong dạy học khám phá, qui nạp giữ một vai trò quan trọng bởi vì việc vận dụng các mô hình qui nạp vào dạy học khái niệm toán học giúp phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc hình thành khái niệm được học. Bài viết giới thiệu ba mô hình qui nạp, từ đó thiết kế ví dụ minh họa vận dụng các mô hình trên vào dạy học các khái niệm thuộc chủ đề tổ hợp trong sách giáo khoa toán lớp 11 bao gồm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...