Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
338 (2014) Trang: 54-56
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Ngày nay, phương pháp dạy học khám phá và suy luận tương tự được vận dụng nhiều trong dạy học toán. Hơn nữa, nếu giáo viên biết kết hợp hai yếu tố này vào dạy học thì không những giúp học sinh ôn tập kiến thức cũ mà còn tạo cơ hội cho các em xây dựng kiến thức mới. Mô hình dạy học tương tự tổng quát (GMAT) cho phép sử dụng suy luận tương tự để khám phá kiến thức mới một cách hiệu quả. Trong bài báo này, chúng tôi đã vận dụng mô hình GMAT vào dạy học công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua một thực nghiệm sư phạm.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...