Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2021) Trang: 38-65
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research

The research was carried out to develop students' ability to think and reason mathematically by teaching straight-line equations in a plane. Accordingly, teaching activities were designed according to five learning stages, which were integrated with mathematical thinking levels according to Van Hiele's model. Simultaneously, the learners' mathematical thinking and reasoning competencies were assessed according to the competency requirements specified in the Mathematics General Education Program and the levels of Van Hiele's model, the above three aspects of knowledge, skills and attitudes. The experiment involved 84 students in class 10, 44 of whom were in the experimental group, and 40 were in the control group. The research results showed that students in the experimental group achieved higher mathematical thinking and reasoning skills. Specifically, the two groups had equivalent results for the level of visualization and analysis. However, at the informal deduction and formal deduction and rigor levels, the ranking results of the two groups had a clear difference. The study group observations and students' opinion surveys also revealed that learning stages were designed according to Van Hiele's model and thought-provoking measures and visual images and language contributed to students' interest in learning and positive thinking.

 
Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...