Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tháng 4/2021 (kì 1) (2021) Trang: 83-86
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Liên kết:

Dạy học lấy người học làm trung tâm là một vấn đề được quan tâm trong giáo dục hiện nay. Dạy học dựa trên vấn đề là một trong những phương pháp dạy học mới nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực hơn trong học tập, đồng thời giúp các em hiểu và vận dụng được kiến thức để giải quyết các vấn đề trong đời sống. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu một mô hình của tiến trình thực hiện dạy học dựa trên vấn đề của James Busfield và Ton Peijs cùng một số ví dụ minh họa.

 
Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 108-115
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 63-70
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 76-80
Tải về
8 (2021) Trang: 101-108
Tạp chí: European Journal of Education Studies
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 80-84
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
91 (153) tháng 11/2018 (2018) Trang: 87-91
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
(2015) Trang: 20-29
Tạp chí: Hội thảo Khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2015-216, trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh , ngày 9/10/2015
số 6(72) (2015) Trang: 39-48
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...