Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
170 (2016) Trang: 70
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Đào tạo Ngân Hàng

Mục tiêu nghiên cứu là tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vay vốn tại các Quỹ tín dụng nhân dân của người dân thành phố Cần Thơ ở khía cạnh thành thị và nông thôn tham gia sản xuất, kinh doanh, hộ tiểu thương, cán bộ công nhân viên... với cỡ mẫu n=189. Các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng trong đề tài bao gồm: phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích tổng hợp và hồi quy Probit. Kết quả phân tích mô hình Probit cho thấy có 8 nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: Tuổi, học vấn, chi phí vay, thủ tục vay, mối quan hệ, lượng vốn vay, tài sản thế chấp, lãi suất vay. Những hàm ý của nghiên cứu này sẽ giúp cho các Quỹ tín dụng nhân dân có thể đưa ra chính sách phù hợp.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Anh Tú
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 104-116
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 122-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 38-48
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 39-49
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 59-66
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 84-91
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 96-103
Tải về
6 (2023) Trang: 5980-5988
Tạp chí: JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES
Nizar Mohammad Alsharari (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Accounting and Finance Innovations
4 (2021) Trang: 149-155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Journal of Economics, Finance and Management Studies
8 (2021) Trang: 369-379
Tạp chí: The Journal of Asian Finance, Economics, and Business
Hipsher Scott A. (2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Gjalt De Jong (2016) Trang: 72-96
Tạp chí: Successful Strategy and Context
1 (2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
17 (2012) Trang: 155
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Asian Academy of Management Journal
1 (2012) Trang: 56
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: ENTREPRENEURSHIP AND BRIBERY IN A TRANSITION ECONOMY
1 (2011) Trang: 112
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Research in Entrepreneurship and Small Business
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...