Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về

abstract

Improving nutritive quality of rice is very important for developing countries.  Glutelin is one major component of protein content in rice grain because it contains 80% of storage protein total (Juliano 1972).  In 2002 the six crosses were initially carried out to get at least 15 F1 grains, then propagated to get F2 grains for SDS-PAGE protein electrophoresis.  200 F2 grains per cross were analyzed.  Results showed that the inheritances of proglutelin and basic glutelin B2 were controlled by a single dominant gene while acidic glutelin A1 was controlled by two independent genes located in two chromosomes.  Acidic glutelin A1 was followed by the genetic rule of dominant epistasis (13:3).

Title: Inheritance of Glutelin in cultivated rice species (Oryza Sativa l.)

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...