Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về

ABSTRACT

The objective of this project is to improve yield about 10% -15% of traditional ?Nu Xanh? maize variety at Tan Thanh village, Lai Vung district, Dong Thap province. By applying ear to row metho.From season Winter ? Spring of 2003-2004 to crop spring- summer 2005, a local maize ?Nu xanh? was cultivated at Tan Thanh village, Lai Vung district, Dong Thap province. Results on testing experiment showed that  maize yield of  ?Nù Xanh? improving variety was 4,45 ton/ha, higher than the original control 16,79%. Carry out 2 demonstrations an improved 'Nu Xanh' variety at Vinh Thoi and Hoa Thanh villages, Lai Vung district , Dong Thap province. We were completed the protocol of cultivation and seed propagation, besides of this, we also trained 42 farmers and staffs of Dong Thap province. In addition, we had to hold a workshop how to make an improved variety, 50 farmers and staffs of Dong Thap were participated.

Keywords: local maize ?Nu xanh? variety, ear to row method

Title: Strenghthening and development on "Nu" maize in Dong Thap province

TóM TĂ?T

Nhằm phục tráng giống ngô nù địa phương có năng suất cao hơn giống củ 10-15%, cho tỉnh Đồng Ttháp, Trường đại Học Cần Thơ đã thực hiện dự án ?Phục tráng và phát triển giống ngô Nù cho tỉnh Đồng Tháp?. Bằng phương pháp chọn lọc theo hàng cải tiến, sau hai năm thực hiện, từ vụ Đông Xuân 2003- 2004 đến Xuân Hè 2005, giống Ngô Nù Xanh địa phương thu thập tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã được phục tráng. Kết quả của dự án là giống ngô Nù Xanh mới có năng suất 4,45 tấn/ha, tăng 16,79% so với giống nù xanh địa phương (3,81 tấn/ha). Hai mô hình sản xuất giống ngô mới tại xã Vĩnh Thới và xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cùng với hội thảo dầu bờ và tập huấn về phương pháp tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật canh tác cho 92 lượt nông dân và cán bộ địa phương cũng đã được thực hiện.

Tư? kho?a: Ngô Nu?, cho?n lo?c theo ha?ng

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...