Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 77-84
Tải về

ABSTRACT

In order to screen genetic purity and increase high quality of a famous seasonal rice, Tai nguyen, collected in Tien Giang province in 2002 was analyzed by protein SDS-PAGE technology at lab of genetics-breeding & applied biotechnology,collegeofAgriculture, Cantho university. Results from protein SDS-PAGE electrophoresis and field tests show that 2 elite  lines (TNCL-006 and TNCL-007) was genetic purity with high stable protein content (>10%), amylose content was lower 24%, yield was also higher than the control variety (>15%) while agronomic characteristics such as plant height, 1000 seed weight and others weren?t different significantly. These two high quality lines were suggested to released into seed production in Tien Giang province and its surround.

Keywords: rice high quality, rice seasonal,  protein, amylose

Title: Screening on seasonal Tai Nguyen for Tien Giang province

TóM TĂ?T

Nhằm tìm ra giô?ng lúa Tài nguyên mùa thuần chủng, hàm lượng protein cao, hàm lượng amylose trung bình thích hợp điều kiện sinh thái của tỉnh Tiền Giang, năm 2002 phòng thí nghiệp di truyền chọn giống và công nghệ sinh học, khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ đã tiến hành thu thập mẫu giống lúa Tài nguyên mùa tại tỉnh Tiền giang và tiến hành thanh lọc, phục tráng giống bằng kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE. Kết quả đã chọn ra được 2 dòng lúa Tài nguyên mùa thuần chủng, có hàm lượng protein cao hơn 10%, hàm lượng amylose trung bình (dưới 24%), năng suất cao hơn giống cũ (>15%), kháng một số loại sâu bệnh chính, độ thuần đảm bảo tiêu chuẩn giống do Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn ban hành 1998, đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu.

Từ khóa: lúa chất lượng, Tài nguyên mùa, protein, amylose

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 136-144
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 163-172
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 175-182
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 183-y
Tác giả: Phạm Văn Phượng,
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 46-55
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 56-61
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 62-66
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 79-88
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...