Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
92 (2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Liên kết:

Đại học Cần Thơ là trường đại học trọng điểm, lâu đời và lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng. Bên cạnh các hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, trường đã xây dựng đề án và thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa, tiến tới mở ngành đào tạo theo hình thức từ xa nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo. Bài viết đề cập đến thực trạng trong công tác quản lí đào tạo từ xa tại trường và đưa ra một số biện pháp quản lí có thể đem lại hiệu quả ngày càng cao trong lĩnh vực này nhằm giúp nhà trường đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...