Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
182 (2018) Trang: 118-123
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Characteristics of the current ear is the rapid development of technology information and communication, humanity is gradually moving to the knowledge economy. In that context, education has great transformations, which are taking “regular learning, life-long learning” as a foundation, towards building one “learning society”. Universities in general, Cantho University in particular, is one of the universities that is trained by the type of continuing education in order to serve the needs of life-long learning and learnng society of people in the region, Mekong Delta. In tis article, the author analyzes and clarifies the current status of regular educatrion management as well as the orientation of solutions for the management of regular education activities at Can Tho University in order to meet the demand of quality human resources in the locality.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
June/2020 (2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...