Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
183 (2018) Trang: 93-95
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

Distance learning for self-learning is the main task, so learning material in distance learning compared to traditional training plays a more important role, It is considered one of the most critical success factors in the learning process of distance learning. Therefore, the prerequisite of distance learning is to have sufficient separate learning resources for distance learning. The training materials of distance education must be both scientific and moderately suitable for learners of distance. In ths article, the author analyzes and clarifies the current, direction of improving the effectiveness of compiling and using distance learning training materials at universities in the form of distance learning in general an Can Tho University in particular.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
June/2020 (2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...