Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang: 5-9
Tạp chí: Giáo dục
Liên kết:

The paper discusses the current situation of hight school teachers’ self-training activities at Phong Dien district, Can Tho city. In effect, during the initial implementation, there have been numerous challenges and contraints including: perceiving the importance of teacher self-training, planning self-training activities, diversifying form of self-training, implementing relating regimes and policies as well as assess and evaluate teachers’ self-training activities. Accordingly, the paper proposes some solutions to support high schools in Phong Dien district, Can Tho city to improve effectiveness of their trachers’ self-training activities to fulfill current educational reform requirements.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 79-85
Tải về
June/2020 (2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences
(2017) Trang: 2-10
Tạp chí: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC, 2017
Số đặc biệt kỳ 1 (2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
Số đặc biệt tháng 10/2017 (2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số đặc biệt (tháng 12/2016) (2016) Trang: 52-55
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...