Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Đại học Cần Thơ (2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Giống gạo và loại gạo (trắng trong và bạc bụng) ảnh hưởng đến tỷ lệ xay xát và chất lượng gạo. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về sự khác biệt chất lượng giữa gạo bạc bụng và gạo trắng trong, về tính chất của bột và tinh bột. Mục tiêu của đề tài là khảo sát các tính chất hóa học và tính chất vật lý của gạo, bột gạo và tinh bột gạo từ bạc bụng và gạo trắng của 4 giống lúa thương mại (OM9584, MTL694, MTL560 và IR50404). Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất vật lý (khối lượng 1000 hạt gạo và độ cứng hạt gạo), tính chất chức năng (độ bền gel bột, độ cứng gel bột, độ bền gel tinh bột, độ cứng gel tinh bột và độ trương nở bột) của gạo bạc bụng nhỏ hơn so với gạo trắng trong. Ngược lại, gạo bạc bụng có giá trị hàm lượng amylose, độ trương nở tinh bột, độ nhớt bột và độ nhớt tinh bột lớn hơn so với gạo trắng trong. Tuy độ bền gel (bột và tinh bột) của các giống gạo mềm cơm (OM9584 và MTL694) cao hơn của các giống gạo cứng cơm (MTL560 và IR50404), nhưng độ cứng gel (bột và tinh bột) của các giống gạo mềm cơm lại thấp hơn của các giống gạo cứng cơm. Do đó, những thông tin về tính chất của gạo và bột gạo phụ thuộc vào giống và loại gạo (bạc bụng hoặc trắng trong) sẽ giúp nhà thực phẩm chọn lựa giống gạo và loại gạo để chế biến sản phẩm phù hợp.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...