Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Liên kết:

Trứng vịt chứa nhiều dinh dưỡng (protein, carotene) nhưng dễ hư hỏng vi sinh và vở trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Giá trứng vịt đôi khi rất rẻ và không ổn định ở Đồng bắng sông Cửu Long. Nếu trứng vịt được chế biến thành bột thì sản phẩm này có thể bảo quản lâu, giảm chi phí vận chuyển và tiện lợi trong sử dụng. Bột lòng đỏ trứng vịt vẫn có thể giữ được những tính chất chức năng (khả năng nhũ hóa và độ bền nhũ tương). Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy ảnh hưởng đến chất lượng (màu sắc và tính chất chức năng) của bột lòng đỏ trứng vịt. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ sấy ảnh hưởng nhiều đến khả năng tạo nhũ tương, trong khi, thời gian sấy ảnh hưởng mạnh đến độ bền nhũ tương và màu sắc bột lòng đỏ trứng. Bột lòng đỏ trứng vịt có màu vàng sáng, khả năng nhũ hóa cao và bền nhũ tương tốt khi được sấy ở 55 oC trong 3 giờ. Kết quả thống kê cho thấy nhiều hệ số tương quan cao (p

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...