Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 198-205
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Củ khoai lang tím Nhật chứa nhiều hàm lượng anthocyanin và tinh bột thay đổi theo thời gian thu hoạch. Mục tiêu của đề tài là đánh giá mức độ ảnh hưởng của thời gian thu hoạch (từ 120 – 160 ngày) và khối lượng củ đến thành phần dinh dưỡng (độ ẩm, tổng chất khô hòa tan, đường tự do, tinh bột và anthocyanin) của củ khoai lang tím Nhật trồng tại  huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả cho thấy thời gian thu hoạch ảnh hưởng đến sự thay đổi thành phần dinh dưỡng nhiều hơn so với sự ảnh hưởng của kích cở khoai lang tím. Khoai lang tím đạt hàm lượng đường tự do cao nhất là 7,3% (ở 120 ngày), hàm lượng tinh bột nhiều nhất là 22,8% (ở 145 ngày) và có hàm lượng anthocyanin cao nhất là 0,102% (ở 135 ngày). Củ khoai có khối lượng 160-180g chứa nhiều anthocyanin nhất (0,08%) trong khi củ khoai có khối lượng 190-210g chứa nhiều tinh bột nhất (22%). Phương trình đường thẳng biểu diễn hàm lượng nước theo thời gian thu hoạch khoai lang tím Nhật với hệ số xác định cao (R2 = 0,95). Kết quả thống kê còn cho thấy hệ số tương quan lớn (p

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...