Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 561-566
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú y toàn quốc, ĐHCT
Liên kết:

Giá trứng vịt tươi hiện nay giá rất thấp, thời gian bảo quản ngắn và dễ vỡ khi vận chuyển. Trong khi đó bột trứng dễ bảo quản và an toàn khi vận chuyển, có thể sử dụng liều dùng chính xác trong công thức hơn so với trứng tươi. Bột lòng trắng trứng có hàm lượng protein cao và các tính chất chức năng (tạo bọt và độ bền bọt) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, sự hiện diện đường trong bột trứng làm bột trứng có màu xậm. Do đó, sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae lên men đường giúp nâng cao chất lượng bột lòng trắng trứng. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm nồng độ nấm men và thời gian lên men cho chất lượng bột lòng trắng trứng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy: bổ sung nấm men Saccharomyces cerevisiae nồng độ 2% trong 6 giờ cho bột lòng trắng trứng vịt duy trì được các tính chất chức năng bột lòng trắng trứng khi bảo quản. Nhiều hệ số tương quan cao (p

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 155-161
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-211
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 29-35
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 44-49
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 50-60
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 64-70
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tải về
Chuyên đề: Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động và biến đổi khí hậu-Thách thức và cơ hội (2018) Trang: 84-91
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2017) Trang: 555-560
Tạp chí: Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc, 2017, ĐHCT
Cần Thơ - Nông nghiệp Xanh (2016) Trang: 190-197
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
50 (2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
(2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
(2011) Trang: Cereal Foods World 56:A56
Tạp chí: The Conference of the American Association of Cereal Chemist (AACC), Palm Springs, Los Angerles, USA. on 16-19th, October, 2011
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Development the Supply chain towards more healthy food
1 (2013) Trang: 231
Tạp chí: Devenloping the supply chain towards more healthy food
1 (2012) Trang: 142
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...