Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Liên kết:

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới, khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ, từ tháng 6-9/2013 nhằm xác định tổ hợp giữa loại giá thể và loại chậu (tái sử dụng chai lọ làm giảm ô nhiễm môi trường) thích hợp cho rau húng quế (Ocimum basilicum) và tía tô (Perilla frutescens) sinh trưởng tốt, đạt năng suất và tăng giá trị thẩm mỹ (vừa để ăn và vừa trang trí). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố với 4 lần lặp lại trong đó nhân tố thứ nhất là giá thể gồm có 4 nghiệm thức (1) Xơ dừa (đối chứng); (2) Xơ dừa + Rong biển; (3) Xơ dừa + Tro trấu; (4) Xơ dừa + Dinh dưỡng (phương pháp thủy canh), nhân tố thứ hai là các loại chậu gồm (1) Lon thiếc; (2) Chai thủy tinh; (3) Chai nhựa; (4) Chậu nhựa (đối chứng). Kết quả cho thấy tổ hợp của Chai nhựa hoặc Chậu nhựa với giá thể Xơ dừa + Dinh dưỡng giúp rau húng quế và tía tô sinh trưởng tốt về chiều cao cây, đường kín tán cây và đạt năng suất cao. Năng suất húng quế ở hai tổ hợp trên lần lượt là 152,54 và 153,23 g/chậu, năng suất tía tô 72,28 và 74,18 g/chậu. Hai tổ hợp này cũng được đánh giá cảm quan là rất đẹp, độc đáo và bắt mắt với trên 40% số người đánh giá. Ngược lại, tổ hợp Chai thủy tinh và giá thể Xơ dừa đơn thuần cho rau húng quế và tía tô sinh trưởng rất kém, đường cao cây và đường kính tán lá chỉ bằng 2/3, năng suất rất thấp 53,34 g/chậu và 12,75 g/chậu (chỉ bằng 1/5-1/3 so với Chai nhựa hoặc Chậu nhựa với giá thể Xơ dừa + Dinh dưỡng) và tổ hợp này chỉ được đánh giá khá đẹp.

Từ khóa: chậu, giá thể, húng quế, năng suất, tía tô, thẩm mỹ 

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...