Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
11 (2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu rau sạch, khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 01-10/2014. Gồm 4 thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của số lần ngâm nước trong ngày và mức độ thấm nước của vật liệu đậy, thời gian mỗi lần ngâm, biện pháp ức chế sinh trưởng chiều dài thân,thể tích thùng ủ đến sinh trưởng, năng suất giá đậu xanh nhằm xây dựng quy trình sản xuất giá đậu xanh sạch đạt năng suất cao và chất lượng tốt. Kết quả cho thấy: 1/ Ngâm nước 4 lần/ngày kết hợp đậy vật liệu loại thấm 350ml nước cho năng suất giá đậu xanh thương phẩm cao 7,92 kg giá/kg hạt khô, thân dài 7,47-7,52 cm, đường kính thân lớn 2,42 mm; 2/ Thời gian mỗi lần ngâm 10 phút cho năng suất thương phẩm cao (8,86 kg giá/kg hạt khô) tương đương với tưới 20 và 30 phút/lần, tiết kiệm thời gian và công chăm sóc; 3/ Vật liệu dằn có trọng lượng 3 kg trên thùng ủ 5 lít cho thân, rễ và lá thật giá đậu xanh ngắn, đường kính thân to nhưng năng suất thương phẩm (8,02 kg giá/kg hạt khô) tương đương với không dằn, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nhiều hơn; 4/ Sản xuất giá đậu xanh theo quy trình an toàn, sử dụng giống đậu mầm SSC-Việt Nam cho năng suất thương phẩm 8,01 kg giá/kg hạt khô (cao hơn 13,6% so với đậu Trung Quốc), không cần xử lý hóa chất Trung Quốc; độ giòn  và vitamin C của giá làm từ 2 giống đậu tương đương; mật số vi khuẩn E. coli dưới ngưỡng cho phép của Bộ Y tế, không phát hiện Salmonella, thời gian bảo quản 6 ngày.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 106-115
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 131-137
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 15-23
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 199-207
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 258-265
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 272-279
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 295-304
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 305-313
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 314-322
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 323-329
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 330-338
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 339-346
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 58-68
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 96-105
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 99-104
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?, (2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...