Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (2017) Trang:
Tạp chí: Đại Học Đồng Tháp
Liên kết:

Ứng dụng vi sinh vật phân hủy polyethylene là rất cần thiết nhằm giảm sự tích lũy polyethylene gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu đã phân lập được 26 dòng vi khuẩn từ 5 mẫu đất ở bãi rác các huyện: Trà Ôn, Bình Minh và Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trên môi trường SM có bổ sung 20 gram agar và 1 ml hexadecane. Kết quả tuyển chọn từ 26 dòng vi khuẩn phân lập đã xác định được ba dòng (LH4, BM4 và BM5) có khả năng phân hủy polyethylene tốt nhất, trong đó dòng BM5 phân hủy tốt hơn trên cả 2 loại vật liệu polyethylene là LDPE và HDPE. Dòng vi khuẩn BM5 được giải trình tự vùng gen 16S rDNA kết hợp một số phản ứng sinh hóa xác định được thuộc chi Bacillus sp. và có quan hệ gần với loài Bacillus amyloliquefaciens

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...