Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2019) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Genetics and Molecular Biology

This study was carried out to analyze the polymorphic region of exon 1 of OsHKT1;5 of 22 high yielding rice varieties that are salt tolerant. The result of the phenotypic screening for salinity stress was done using the standard protocol of the International Rice Research Institute which recorded that all rice varieties developed very well under control condition, 85.38% were quite tolerant to salinity treatment of 4‰, 68.18% were moderately tolerant to salinity treatment of 8‰ and 36.36% were moderately tolerant to salinity treatment of 10‰, similar to Pokalli. The result of sequencing exon 1 region of OsHKT1;5 gene recorded five Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) markers. Five nucleotide substitutions in coding sequence of OsHKT1;5 were found at the positions: 382, 418, 484, 551 and 994. All five non-synonymous nucleotide substitutions caused changes in amino acids (D51N, P63A, V86I, R107H and H255D).

Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 184-192
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 186-192
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-32
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 38-47
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 7-11
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...