Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 52, No. 5 (2014) Trang: 529-539
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ

This paper presents the design of a dual-polarized microstrip patch antenna used for 2.4 GHz WLAN applications. The designed antenna consists of a circular patch fabricated on low-cost FR-4 substrate with a V-shaped slot carved on its surface and a circular metal reflector. The antenna size and positions of the two feeding ports using coaxial cables are optimized to obtain a dual-polarized antenna having resonant frequency at 2.44 GHz, about 8-dBi peak gain, and the isolation between the two ports below ?15 dB in the required band. The measured S-parameter results show good agreement with the simulation. The proposed antenna can be used for 2.4 GHz wireless access points (APs) with 2x2 multiple-input multiple-output (MIMO) antenna systems.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...