Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015

Bài báo này trình bày việc thiết kế một phòng thí nghiệm từ xa phục vụ giảng dạy học phần thực hành Viễn thông tại trường Đại học Cần Thơ. Đây là một phòng thí nghiệm viễn thông từ xa, có tên gọi là Tele-Lab (Telecommunication Laboratory), được xây dựng trên cơ sở kết hợp board mạch NI ELVIS II, bộ thí nghiệm viễn thông Emona DATEx và phần mềm LabVIEW. Mô hình Tele-Lab cho phép sinh viên có thể thực hiện các bài thực hành viễn thông từ xa thông qua mạng internet bằng cách truy cập vào máy chủ với cấu hình mạng riêng ảo. Một board Arduino Uno được sử dụng để điều khiển một ma trận rơ-le chuyển mạch cho phép thiết lập các kết nối tín hiệu trong quá trình thí nghiệm. Sinh viên có thể đặt trước thời gian tiến hành thí nghiệm thông qua website học phần. Việc kết hợp các bài thực hành tại phòng thí nghiệm và các bài thực hành từ xa có thể là một phương thức hữu hiệu để củng cố kiến thức và nâng cao khả năng tự học của sinh viên. Đây có thể được xem là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị thí nghiệm và mở ra khả năng hợp tác, chia sẻ thiết bị phục vụ đào tạo giữa các trường đại học.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...