Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 1-7
Tải về

Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày việc thiết kế một hệ thống quản lý tự động ghi nhận tình trạng sử dụng trang thiết bị điện nhằm mục đích giám sát thời gian sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị, và tính toán điện năng tiêu thụ hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị và giảm chi phí điện năng. Hệ thống được thiết kế dựa trên nền tảng board Arduino Mega 2560 và cảm biến dòng điện để đo giá trị dòng điện tiêu thụ của thiết bị. Thông tin về trạng thái của thiết bị được định kỳ gửi về một máy tính làm chức năng server quản lý thông qua mạng cục bộ LAN. Tại đây, người quản lý có thể thu thập, xử lý và phân tích các số liệu liên quan đến tình trạng sử dụng trang thiết bị một cách thuận tiện. Hệ thống đề xuất có thể hữu ích trong việc quản lý hiệu năng sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan và doanh nghiệp.

Các bài báo khác
9 (2020) Trang: 1072-1080
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
(2019) Trang: 131-136
Tạp chí: The 7th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2018), Da Nang, Vietnam, Nov. 29-30, 2018
(2015) Trang: 107-111
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 về ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ECIT 2015), Tp. Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015
1 (2013) Trang: 108
Tạp chí: THE 2013 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
1 (2013) Trang: 74
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...