Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 232-240
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
Liên kết:

Tịnh Biên, vùng đất của tâm linh với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng bên cạnh đó cây ăn trái đặc sản là thế mạnh riêng của vùng đất này. Tuy nhiên, sức hút của các loại cây ăn trái đặc sản trong những năm gần đây giảm, một phần do ảnh hưởng của thời tiết nhưng nguyên nhân chính vẫn là do các sản phẩm cạnh tranh ngày càng nhiều, mới lạ và giá rẻ luôn thu hút khách du lịch. Do vậy nghiên cứu được thực hiện nhằm phát huy thế mạnh đồng thời bảo tồn nguồn gen quý của các loại cây ăn trái đặc sản bằng cách đánh giá thị hiếu của khách du lịch, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng đóng góp để bảo tồn và mức sẵn lòng chi trả khi lựa chọn tham quan các mô hình du lịch cây ăn trái đặc sản. Bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method – CVM) và mô hình lựa chọn (Choice Modelling) kết hợp với số liệu điều tra 127 khách du lịch tại huyện Tịnh Biên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức giá trung bình mà khách du lịch sẵn lòng đóng góp là 15.039 dồng, các yếu tố ảnh hưởng là: giới tính và trình độ. Bên cạnh đó, kết quả cho thấy có trên 90% khách du lịch đồng ý tham quan nếu mô hình được xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng: thưởng thức, tự hái, nghe kể câu chuyện tâm linh và măng cục, vú sữa, dâu núi là loại cây được yêu thích nhất.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 150-156
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 203-209
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 266-273
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 294-303
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 313-321
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 68-74
Tải về
66 (2021) Trang: 267-275
Tạp chí: JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY
(2016) Trang: 161-168
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2016) Trang: 74-88
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2017) Trang:
Tạp chí: THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017
8 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
0 (2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
15 (2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...