Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

The prevalence of helminths in backyard chickens in Ben Tre Province and the efficacy of deworming

Từ khóa:

Gà thả vườn, giun sán, Mebendazole, Albendazole, tỉnh Bến Tre

Keywords:

Backyard chickens, helminths, Mebendazole, Albendazole, Ben Tre province

ABSTRACT

A total of 438 backyard chickens collected randomly from 3 districts (Mo Cay Bac, Giong Trom and Chau Thanh in Ben Tre province) were performed necropsy. The results showed that the backyard chickens in surveyed areas were highly infected helminths (96.58%). The helminthic infection rate in chickens decreased  100, 95.89, 93.43% respectively on the corresponding age group of 30-60, 61-120, >120 days old. Chickens were infected 16 species, including class Nematoda: Tetrameres mohtedai, Heterakis galinarum, H. beramboria, Ascadia galli, Oxyspirura mansonui; class Cestoda: Railietina echinoborida, R. tetragona, R. penetrans, R. georgiensis, and Cotuginia digonopora; class Trematoda: Philopthalmus gralli, Prosthogonimus cuneatus, Echinostoma revolutum, E. beleocephalus, Notocotylus agyptiacus, Catatropis verucosa. The high infection rate and infection intensity in H. gallinarum, Ascaridia galli, R. tetragona, R. echinobothrida were 65.16%, 49.54%, 30.59% and 19.86% respectively. The multiple infection rate of 1-3, 4-6 and > 6 species per chicken was 48.46%, 35.22%, 16.31% respectively. Mebendazole at the dosage of 30 mg/kg bodyweight in 7 consecutive days has been shown to be 100% highly effective in deworming Cestoda and Nematoda while Albendazole at the same dosage has been shown to be highly effective in deworming Cestoda, but it showed less effective in Nematoda treatment.

TóM TắT

Mổ khám 438 gà thả vườn tại 3 huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Giồng Trôm và huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, kết quả cho thấy gà thả vườn tại địa điểm khảo sát có tỷ lệ nhiễm giun sán rất cao chiếm 96,58%. Tỷ lệ nhiễm giun sán trên gà giảm lần lượt 100%; 95,89%; 93,43% trên các nhóm tuổi tương ứng 30-60; 61-120; >120 ngày tuổi. Gà thả vườn nuôi ở tỉnh Bến Tre nhiễm 16 loài, trong đó có 5 loài thuộc lớp Nematoda: Tetrameres mohtedai, Heterakis galinarum, H. beramboria, Ascadia galli, Oxyspirura mansonui; 5 loài thuộc lớp Cestoda: Railietina echinoborida, R. tetragona, R. penetrans, R. georgiensis, và Cotuginia digonopora và 6 loài thuộc lớp Trematoda: Philopthalmus gralli, Prosthogonimus cuneatus, Echinostoma revolutum, E. beleocephalus, Notocotylus agyptiacus, Catatropis verucosa. Trong đó, H. gallinarum, Ascaridia galli, R. tetragona, R. echinobothrida có tỷ lệ nhiễm cao lần lượt là 65,16%, 49,54%, 30,59% và 19,86%. Tỷ lệ nhiễm ghép từ 1 ? 3, 4 ? 6 và >6 loài/cá thể lần lượt tương ứng với 48,46%, 35,22% và 16,31%. Thuốc Mebendazole liều 30 mg/kg thể trọng cho hiệu quả tẩy sạch giun tròn và sán dây 100% sau 7 ngày điều trị liên tục. Albendazole với cùng liều 30 mg/kg thể  trọng liên tục trong 7 ngày cho hiệu quả tẩy trừ 100% trên sán dây nhưng không tẩy được giun tròn.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...