Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2021) Trang: 150-156
Tạp chí: Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh
Liên kết:

Đặt vấn đề: Sán dây là loài ký sinh trùng phổ biến ở chó, một số loài có khả năng truyền lây từ thú cưng
này sang người, giám sát và định danh chính xác loài sán dây đang lưu hành là khâu then chốt trong công tác
phòng và kiểm soát bệnh sán dây trên chó.
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh sán dây ở chó có triệu chứng lâm sàng rối loạn tiêu hóa và định danh
thành phần loài sán dây lưu hành ở chó
Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Qua nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 278 chó biểu
hiện rối loạn tiêu hóa, xét nghiệm phân và thu thập mẫu sán bằng phương pháp Benedek, giám định thành phần
loài sán dây bằng phương pháp hình thái học mô tả và giải trình tự gen. Nghiên cứu thực hiện tại thành phố
Long Xuyên tỉnh An Giang và quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ từ tháng 01/2019 đến tháng 1/2020
Kết quả: Tỷ lệ nhiễm sán dây ở chó có biểu hiện rối loạn tiêu hóa là 30,58%. Loài sán gây bệnh trên chó
được xác định bằng hình thái học thuộc hai bộ Cyclophyllidea và Pseudophyllidea qua phương pháp xét nghiệm
phân. Bằng phương pháp sinh học phân tử, giải trình tự nucleotide trên gene ITS1 và COX1 và Blast trên NCBI
đã xác định các loài sán dây gây bệnh ở chó là Dipylidium caninum và Spirometra erinaceieuropaei.
Kết luận: Nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra là cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu kế tiếp
Từ khóa: chó, sán dây, giải trình tự, tỷ lệ nhiễm, sinh học phân tử 
Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...