Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về

ABSTRACT

Pigs at Tra Vinh province were infected the coccidiosis at the rate of 63.3%. The infection rate of pigs in family farms (72.25%) was higher than that of commercial farms(54.20%). Pigs of all ages were infected oocysts at high rate with the prevalence of infection on weaned pigs (74.04%), piglets (65.88%), sows (58.9%) and fattening pigs (52.91%). The two infected genera were Isopora and Eimeria. The infection rate appeared in Eimeria debliecki (40.44%), Isopora suis (35.06%), Eimeria suis (33.27%), Eimeria perminuta (32.87%),  Eimeria polita (7.97%) and Eimeria scabra (3,59%). Bio Quino-coc and Baycox 5% showed their positive effects in the treatment of coccidiosis. A single dose of Baycox 5% is enough for the treatment of coccidiosis. As a result, pigs in Tra Vinh province were infected by coccidiosis at the high rate and the use of Baycox for treatment is more effective than Bio Quino-coc.

Keywords:  Isopora, Eimeria, Baycox, Bio Quino-coc, Treatment

Title: A Study of coccidiosis of pigs inTraVinhProvinceand the experiment of some anticoccidiosis

TóM TắT

Heo tỉnh Trà Vinh nhiễm cầu trùng với tỷ lệ khá (63,30), heo nuôi với phương thức nuôi gia đình nhiễm cầu trùng với tỷ lệ cao hơn rất nhiều (72,25%) so với heo nuôi theo phương thức ở trại (54,20%).Heo ở tất cả các lứa tuổi đều nhiễm cầu trùng với tỷ lệ khá cao tuần tự ở heo con cai sữa nhiễm cầu trùng chiếm tỷ lệ cao nhất (74,04%) kế đến là heo con theo mẹ (65,88%), ở heo thịt và heo nái sinh sản nhiễm với tỷ lệ thấp hơn (52,91% ở heo thịt và 58,92% ở heo nái sinh sản). Heo ở tỉnh Trà Vinh nhiễm 6 loài noãn nang cầu trùng thuộc 2 giống Isospora và Eimeria.Trong đó loài Eimeria debliecki nhiễm cao nhất (40,44%), kế đến là loài Isospora suis (35,06%), Eimeria suis (33,27%), Eimeria perminuta (32,87%) và nhiễm với tỷ lệ rất thấp thuộc 2 lòai Eimeria polita (7,97%) và Eimeria scabra (3,59%). Cả 2 lọai thuốc Bio Quino-coc và Baycox 5%, đều cho hiệu quả điều trị cầu trùng rất tốt. Thuốc Baycox cho hiệu quả khỏi bệnh cao hơn thuốc Bioquino-coc.

Từ khóa: Noãn nang cầu trùng Isopora và Eimeria; thuốc trị cầu trùng Baycox và Bio Quino-coc

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...