Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2019) Trang: 58-61
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Khảo sát tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên loài Cò trắng (Agretta gazretta) tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, được tiến hành từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Qua mổ khám trên 115 cò trắng, thu thập mẫu giun sán, định danh, phân loại dựa vào đặc điểm hình thái. Kết quả cho thấy, cò trắng nhiễm giun sán với tỷ lệ nhiễm cao (80,00%). Tỷ lệ nhiễm giun sán ở cò trắng theo thể trọng có khuynh hướng tăng dần, cò trắng có thể trọng >100g nhiễm (65,79%), tăng dần ở cò100-200g (80,00%) và cao nhất ở cò>200g (94,59%). Giới tính không ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm giun sán ký sinh trên Cò trắng. Trong nghiên cứu này, có 6 loài giun sán ký sinh ở Cò trắng thuộc 2 lớp: lớp Trematoda và lớp Nematoda , trong đó lớp Trematoda có 5 loài: Hypoderaeum conoideum với tỷ lệ nhiễm cao nhất (22,61%), kế đến là loài Echinostoma revolutum (18,26%), Echinoparyphium recurvatum (14,78%), Echinostoma aegyptica (12,17%) và thấp nhất là loài Cotylurus cornutus ( 10,43%). Lớp Nematoda chỉ nhiễm 1 loài Ganguleterakis dispar với tỷ lệ nhiễm là 9,57%. Tất cả các loài sán lá đều ký sinh ở ruột và 1 loài là Ganguleterakis dispar ký sinh ở dạ dày. Trong những loài sán lá ký sinh ở cò trắng, có loài Echinostoma revolutum và Echinoparyphium recurvatum là những loài ký sinh trên nhiều vật chủ như chó, mèo, heo, các loài chim hoang dã khác và cả con người.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...