Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2014) Trang: 54-59
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên cóc (Bufo melanostictus) và ếch (Rana rugulosa) đã được nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Tiền Giang theo phương pháp mổ khám mẫu vật

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm giun sán ở cóc và ếch lần lượt là 98% và 90%. cả cóc và ếch đều nhiễm 3 lớp giun sán (sán lá, giun tròn, và giun đầu gai) Qua nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân loại giun, sán đã xác định được 12 loài, bao gồm: 5 loài sán lá (Clinostomum complanatum, Diplodiscus amphichrus, encyclometra bungara, Mescocoelium sociale, Pleurogenoides sphaericus), và 5 loài giun tròn (ấu trùng giun tròn, Cosmocercoides sp, Oswarlddocruzia filiformis, Neoxsyomatiumbrevicaudatum, Rhabdias sp) và 2 loài giun đầu gai (Acanthocephala bufonis, Acanthocephala sp.) trong đó, loài nhiễm Clinostomum complanatum được xác định có khả năng lây sang cho người, cần phải chú ý. Cóc bị nhiễm ghép nhiều ghép loài  giun sán, trung bình 3-4 loài/cá thể, trong khi ếch bị nhiễm ghép thấp hơn, chỉ 1-2 loài/cá thể.

 

 

 

 

 

?

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...