Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2017) Trang: 326-331
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y
Liên kết:

Đề tài: “Đăc điẻm hinh thái và phân tử của các loài sán lá ký sinh trên mèo tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện tại 3 huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2016. Tổng số mổ khảo sát 61 mèo để tìm sán lá ký sinh, mẫu sán lá đã định danh bằng hình thái học, được ly trích DNA để thực hiện phản ứng PCR và giải trình tự gene. Kết quả cho thấy: mèo nhiễm sán lá với tỷ lệ là 18,03%. Mèo >24 tháng tuổi nhiễm sán lá với tỷ lệ 24,24% cao hơn mèo ở nhóm 13-24 tháng tuổi là 10,07%. Có 4 loài sán lá được tìm thấy ở mèo trong đó có 3 loài ký sinh ở gan-mật là Opisthorchis felineus (14,57%); Platynosomum fastosum (3,28%) và Opisthorchis viverrini (1,64%) và 1 loài ký sinh ở ruột là Amphimerus pseudofelineus (3,28%). Tóm lại, tất cả các loài đã phát hiện đều có sự truyền lây giữa động vật và người cần được quan tâm. Trình tự gene mã hóa ITS dài 550 bp của loài Opisthorchis viverrini trên mèo với độ tương đồng trên ngân hàng gene khá cao 99%.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...