Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 67-74
Tạp chí: khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Tình hình nhiễm cầu trùng lông màu tại các cơ sở chăn nuôi theo phương thức bán công nghiệp tại 2 huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang từ tháng 08/2018 đến tháng 05/2019 đã tiến hành kiểm tra được 3.840 mẫu phân gà từ tuần thứ 1 đến tuần 12 ở trại huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ. Bằng các phương pháp phù nổi,  đo kích thước noãn nang, đếm số lượng noãn nang trong một gram phân, theo dõi thời gian sinh bào tử, theo dõi triệu chứng và bệnh tích, giám định loài bằng phương pháp định danh truyền thống. Từ kết quả khảo sát, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: gà nuôi ở tỉnh Hậu Giang nhiễm cầu trùng gà với tỷ lệ khá cao (48,76%). Tỷ lệ nhiễm cầu trùng gà có khuynh hướng tăng dần theo tuần tuổi: gà tuần tuổi thứ nhất chưa tìm thấy noãn nang cầu trùng, gà ở tuần tuổi thứ 2 tỷ lệ nhiễm noãn nang là 37,50% ở đàn gà huyện Phụng Hiệp và 34,38 % ở gà huyện Long Mỹ, tuần tuổi thứ 3 (60,63- 51,25% và cao nhất là tuần tuổi thứ 4 với tỷ lệ nhiễm (95.63-98.75%). Cường độ nhiễm ở mức 3+ và 4+ tăng dần theo lứa tuổi ứng với tỷ lệ nhiễm noãn nang cầu trùng, tập trung cao nhất ở tuần thứ 4 và tuần thứ 5. Gà nuôi ở tỉnh Hậu Giang đều nhiễm 4 loài noãn nang cầu trùng gà là: E. acervulina, E. necatrix, E. maxima và E. tenella. Vào thời điểm gà nhiễm ở cường độ, cao gà thể hiện các triệu chứng: gà ủ rũ, còi cọc, niêm mạc tái, mệt mỏi, phân sáp, loãng, có màng nhầy hoặc đi phân có máu. Bệnh tích tập trung ở đường ruột như xuất huyết toàn bộ manh tràng, ruột non dày lên, trong ruột non có những điểm màu xám; thành ruột non trương to và dày, xuất huyết, lòng ruột có nhiều dịch nhầy màu nâu. Gà lông màu nuôi bán công nghiệp ở tỉnh Hậu Giang nhiễm 4 loài noãn nang cầu trùng là E. acervulina, E. necatrix, E. maxima và E. tenella. Trong đó, loài E. tenella gây bệnh phổ biến và chiếm tỷ lệ nhiễm cao nhất. Đàn gà tỉnh Hậu Giang nhiễm ghép 3-4 loài cầu trùng

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...