Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIV số 4 (2017) Trang:
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

 Đề tài: “Xác định tỷ lệ nhiễm và thành phần loài sán lá ký sinh trên mèo tại tỉnh Bến Trebằng phương pháp hình thái và chỉ thị phân tử” được thực hiện tại 2 huyện Bình Đại và Châu Thành tỉnh Bến Tre từ tháng 8/2015 đến tháng 9/2016. Tổng số 61 mèo đã được mổ khám để tìm sán lá ký sinh.Mẫu sán lá đã định danh dựa vào hình thái học, sau đó 5 mẫu được ly tríchi` được ly trích DNA để thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu và giải trình tự gene ITS+. Kết quả khảo sát cho thấy mèo nuôi ở Bến tre nhiễm sán lá với tỷ lệ là 18,03%. Tỷ lệ mèo >24 tháng tuổi nhiễm 24,24% cao hơn rất nhiều so với mèo ở nhóm 13-24 tháng tuổi là 10,07%. Có 4 loài sán lá được tìm thấy ở mèo trong đó có 3 loài ký sinh ở gan-mật là Opisthorchis felineus (14,57%); Platynosomum fastosum (3,28%) và Opisthorchis viverrini (1,64%) và 1 loài ký sinh ở ruột là Amphimerus pseudofelineus (3,28%). So sánh trình tự gene mã hóa ITS+ của 2 mẫu sán lá kiểm tra đều thuộc loài Opisthorchis viverrini , chứng tỏ kết quả xác định các loài sán lá nhỏ dựa vào đặc điểm hình thái ở trên là chính xác.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 109-117
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 118-125
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 69-74
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 79-83
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-88
Tải về
2 (2018) Trang: 54-59
Tạp chí: Tạp chí Phòng chống Bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
1 (2012) Trang: 491
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
1 (2012) Trang: 213
Tạp chí: Bệnh truyền lây từ động vật sang người
1 (2012) Trang: 487
Tạp chí: 1st International Conference on Animal Production and environment
(2008) Trang:
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú Y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...