Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Dự án “Tăng cường năng lực nông dân trong nghiên cứu nông nghiệp và khuyến nông (FARES) - Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015” tập trung vào nâng cao năng lực của nông dân trong sản xuất lúa giống và cung cấp cho nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Trung và ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động đến hiệu quả kinh tế của nông hộ mô hình sản xuất lúa giống trước và sau khi tham gia dự án và hộ ngoài dự án, 540 hộ của 12 tỉnh được phỏng vấn. Kết quả phân tích đã chỉ ra rằng sau khi áp dụng mô hình sản xuất lúa giống, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%, hộ khá và giàu tăng lần lượt là 37,5% và 3,9%. Lợi nhuận đối với nông hộ tham gia dự án cao hơn khoảng 10 tr.đ/ha/vu so với trước dự án và cao hơn 3 tr.đ/ha/vụ so với nông dân ngoài dự án. Nông hộ sản xuất giống đã cung cấp 50% lượng giống cho cộng đồng và 50% cho hệ thống nhà nước. Dự án đã tác động đế vai trò của giới trong nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Trung Việt Nam. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở tham khảo để phát triển chương trình xã hội hóa giống lúa địa phương và chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất lúa trong tương lai tại các tỉnh tham gia dự án.

 

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...