Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá nhận thức của lao động nông thôn trong việc lựa chọn học nghề trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được thực hiện trên địa bàn huyện Phụng Hiệp – tỉnh Hậu Giang nhằm đánh giá thực trạng nguồn lực lao động và nhận thức về nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Trong phạm vi nghiên cứu này tập trung vào lực lượng lao động trên địa bàn nông thôn đối với công tác đào tạo nghề tại địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy lao động nông thôn đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất (46,5%). Trên địa bàn nghiên cứu, lao động có xu hướng lựa chọn ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất (34,6%), kế tiếp là lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ (tỷ lệ 23,5%) và thấp nhất lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp (tỷ lệ 18,4%). Thông tin giới thiệu về ngành nghề được người lao động tiếp cận chủ yếu thông qua kênh chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo nghề chưa phát huy thế mạnh thông qua tuyên truyền, quảng bá công tác đào tạo nghề đến người học.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...