Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 163-175
Tạp chí: Hội thảo khoa hoc cua hoc viên cao hoc va NCS

Biến động giá lương thực9BĐGLT) gây nhiều tác động tiêu cực đến an ninh lương thực các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long BĐGLT không những làm giảm khả năng tiếp cận lương thực mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của hộ trồng cây lương thực. Do vậy, phân tích ảnh hưởng và đề xuất giải pháp quản lí biến động giá lương thực là cần thiết để đảm bảo ANLT vùng bền vững

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...