Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 1113
Tạp chí: Hội nghị Địa lí Toàn quốc lần thứ XII

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với xây dựng thương hiệu điểm du lịch đang trở thành một yêu cầu rất cấp thiết. Thành phố Cần Thơ được coi là “đô thị sông nước” với một mạng lưới sông rạch chằng chịt, các cù lao xanh tươi. Đặc biệt, Cần Thơ có cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) là cù lao lớn nhất và tiềm năng phong phú để phát triển du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế các tiềm năng này còn chưa được phát huy để hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Nghiên cứu này, nhằm đưa ra các định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở cù lao Tân Lộc sẽ góp phần cho thành phố Cần Thơ bảo tồn và phát huy giá trị của đô thị sông nước miệt vườn, gắn với xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch Thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...