Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 347
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển

Ở Việt Nam các mô hình phát triển du lịch gắn với sông nước đã có những bước tiến mới và gặt hái được nhiều thành công. Ở ĐBSCL loại hình du lịch này đã phát triển và góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều địa phương. Với lợi thế về du lịch văn hóa An Giang còn có hệ thống cồn trên sông. Đặc biệt là cồn Bình Thạnh huyện Châu Thành tỉnh An Giang. Nơi đây có những lợi thế như môi trường sinh thái, văn hóa sông nước các lễ hội văn hóa địa phương rất hấp dẫn và độc đáo đối với khách du lịch. Nghiên cứu này, muốn đưa ra cái nhìn tổng quát, phân tích những thế mạnh, khó khăn...Từ đó, đề xuất hướng khai thác đặc trưng văn hóa sông nước trong phát triển du lịch ở cồn Bình Thạnh huyện Châu Thành tỉnh An Giang

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
3 (2023) Trang: 1-19
Tạp chí: The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-3)
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...