Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất lương thực quốc gia. Hiện trạng đảm bảo ANLT của vùng đã đạt được những thành tựu vững chắc. Sản xuất lương thực của vùng ĐBSCL không những đảm bảo ANLT nội vùng mà còn đảm bảo nguồn cung cho ANLT quốc gia và xuất khẩu thu ngoại tệ. Trong thời đại 4.0 đã tạo điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ vào sản xuất và tiêu thu góp phần nâng cao vị thế đảm bảo ANLT của ĐBSCL ra khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nông dân sản xuất lương thực ở ĐBSCL là người có thu nhập thấp nhất và thấp hơn mặt bằng xã hội. Vì vậy, tìm giải pháp đảm bảo ANLT vùng ĐBSCL đi đôi với tăng thu nhập hộ trồng cây lương thực là cần thiết để đảm bảo ANLT quốc gia bền vững 

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...