Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của thu nhập bình quân đầu người đến an ninh lương thực, từ đó dự báo sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long thông qua sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người. Áp dụng phương pháp phân tích hồi  quy cho thấy kinh tế càng phát triển thu nhập bình quân đầu người càng cao thì khả năng tiếp cận và thói quen tiêu dùng nhiều lương thực càng giảm. Qua đó có thể khắng định rằng: Thu nhập bình quân đầu người là một cơ sở quan trọng để đánh giá an ninh lương thực.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...