Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 337
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển

Cơ sở vật chất kĩ thuật  (CSVCKT) là một phần quan trọng của hệ thống lãnh thổ du lịch. Góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch và thỏa mãn nhu cầu của du khách. Hiện nay, CSVCKT du lịch của thành phố Cần Thơ đang ngày càng được quan tâm phát triển đã thúc đẩy sự phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn tạo tiền để để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn . Tuy nhiên, ngành du lịch của Cần Thơ chưa phát huy khai thác hết tiềm năng du lịch. Thành phố còn thiếu nhiều khu vui chơi giải trí tầm cỡ, các trang thiết bị và tiện nghi chưa hiện đại, các dịch vụ còn đơn điệu chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách có thu nhập cao và du khách quốc tế. Nghiên cứu này phân tích thực trạng khai thác CSVCKT du lịch ở thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao và phát triển CSVCKT du lịch để thúc đẩy du lịch Cần Thơ phát triển bền vững

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
3 (2023) Trang: 1-19
Tạp chí: The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-3)
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...