Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2016) Trang: 968
Tạp chí: khoa học tự nhiên và công nghệ
Liên kết: http://vap.ac.vn/

Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) theo hướng GAP đang được triển khai ngày càng nhiều trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đặc biệt, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đã có bước chuyển biến theo hướng tích cực: tăng năng suất và giá trị hạt gạo, đảm bảo an toàn vệ sinh và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai cánh đồng mẫu lớn còn nhiều khó khăn do liên kết giữa các bên tham gia trong CĐML còn nhiều bất cập. Vì vậy, cần tìm giải pháp tăng cường liên kết tiến tới xây dựng vùng lương thực hàng hóa chất lương cao xuất khẩu, từ đó tăng thu nhập cho nhà nông, góp phần đảm bảo ANLT vùng ĐBSCL vững chắc 

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (2021) Trang: 22
Tạp chí: Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập
(2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
(2017) Trang: 427-264
Tạp chí: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
1 (2019) Trang: 620- 631
Tạp chí: Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lí XI
(2019) Trang: 255
Tạp chí: Văn hóa sông nước Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...