Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
7(73)2015 (2015) Trang: 99-109
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực quốc gia. Cùng với sự tăng trưởng của sản xuất, nhiều loại máy móc thiết bị cũng đã đưa vào sử dụng trong sản xuất lương thực để làm giảm tổn thất, giảm chi phí, tăng chất lượng lương thực, góp phần tăng thu nhập cho nông dân...Tuy nhiên, hiện trang cơ giới hóa trong sản xuất còn hạn chế, không đồng đều, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Bài báo trình bày hiện trạng và những giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lương thực nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực , góp phần đảm bảo an ninh lương thực của vùng bền vững.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 53-63
Tải về
(2016) Trang: 1-12
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học vfa nghiên cứu sinh năm học 2016-2017
(2015) Trang: 273
Tạp chí: Internatinal conference " Developing Tourism Resources in the MeKong SuB- Region
32(66) (2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
8 (2014) Trang: 948-952
Tạp chí: Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần 8 tại trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
8 (2014) Trang: 948- 953
Tạp chí: Hội nghị địa lí toàn quốc lần 8
63(97) (2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...